Kategori: 5. Batterifakta

Vad är ett primärbatteri och ett sekundärbatteri?

Allmänt om primärbatterier

Primärbatterier, eller icke laddningsbara celler, används till elektrisk utrustning så som ficklampor, musikspelare, hörselapparater, klockor, leksaker, kommunikationsutrustning, etcetera. Primärbatterier är enkla att använda, rimligt bra energi- och effekttäthet, pålitliga och till rimliga kostnader.

 

Primärbatterier finns i form av små knappceller upp till stora celler som används som reservkraft. Vanliga primärceller är engångsbatterier av typerna AA, AAA, C och D.

AA R6 C LR6

Den vanligaste typen av primärbatteri är det alkaliska batteriet, detta är den typ av batterier som vi kan köpa i alla affärer idag och som används i konsumentprodukter som kameror, blixtaggregat, musikspelare, radioapparater, ficklampor och liknande.

Tidigare användes nästan uteslutande brunstensbatterier, som är föregångaren till det alkaliska batteriet. En annan typ av primärbatterier som blir allt vanligare är knappceller. Som namnet antyder är batteriet utformat som en knapp eller sammansatt av flera celler till ett batteri, Knappcellerna används i klockor, kalkylatorer, elektroniska leksaker och i hörapparater.

 

Historiskt sett har zink varit mycket vanligt som anodmaterial i primärbatterier, och återfinns i t.ex. brunstensbatterier, silveroxid-zinkbatterier och zink-luftbatterier. På senare tid har även metalliskt litium som har den högsta energitäthen och högsta spänningen av alla metaller blivit vanligt som anodmaterial. Som katodmaterial användes olika metalloxider som t.ex. mangan- och silveroxid medan elektrolyten oftast är vattenbaserad.

 

Spänningen med ett zinksystem ligger runt 1,5 volt och för litiumsystemen över 3 volt. För primärbatterier har energitätheten utvecklats från omkring 50 Wh/kg till över 500 Wh/kg.

Viktiga egenskaper förutom spänning och energitäthet är hållbarhet, kostnad, temperatur- och effektegenskaper.

Hållbarhet eller självurladdning är också viktigt eftersom primärceller ofta kan bli kvarlämnade i utrustningen eller lagras under lång tid. Hållbarheten mellan olika batterityper kan variera från något år upp till tjugo år. Även temperaturegenskaperna varierar mellan olika typer, ofta försämras egenskaperna vid låg temperatur och vid hög temperatur kan cellen skadas. Effektegenskaperna varierar kraftigt mellan olika typer, zink luft cellen som använder luftens syre som katod är gjorda för väldigt små effekter med låg ström under lång tid.

 

Allmänt om sekundärbatterier

AA Recyko_Clamshell_Final

Bly-syra (PbA) , nickel-metallhydrid (NiMH), nickel-kadmium (NiCd) och Litiumjon (Li-jon) är de vanligaste laddningsbara batterityperna. Användningsområden varierar mycket, från små batterier i konsumentelektronik, mobiltelefoner och så vidare till stora stationära installationer av industribatterier i t.ex. reservkraft i kärnkraftanläggningar. Ubåtar använder batterier för drift i undervattenläge, dessa batterier har upp till 10 MWh energi. I en installation i Fairbanks i Canada talas om världens största batteri som reservkraft till staden om strömförsörjning från Anchorage skulle slås ut. Batteriet har över 60 MWh energi och kan leverera effekten 46 MW i 5 minuter. Batteriet har levererats från svenska fabriken SAFT i Oskarshamn.

För laddningsbara batterier är cyklingsegenskaperna en viktig egenskap, med cykling avses en urladdnings och en laddningscykel. Ofta anges livslängden i antal cykler som ett batteri kan utsättas för.

Samtidigt kräver laddningsbara batterier ofta ett visst underhåll, vissa blybatterier kräver att man fyller på vatten efter en tids användning. I en laddningsbar cell med en vattenbaserad elektrolyt kan sönderdelande av vatten vara en sidoreaktion. Då delas vatten upp i syrgas och vätgas som ventileras ut ur cellen. Detta vatten måste då ersättas. Här utvecklas underhållsfria celler där vattenförbrukning minimeras eller rekombineras inne i cellen.

Blybatterier är fortfarande det dominerande systemet och bilbatteriet är det vanligaste batteriet. Andra vanliga användningar är motorcykelbatterier, lastvagnsbatterier, truckbatterier för gaffeltruckar i lager, stationära batterier som reservkraft i tele- och elanläggningar och UPS-batterier för avbrottsfri kraft.

 

Det är numera förbjudet att sälja NiCd-batterier som hushållsbatterier till konsumentelektronik, dvs. små NiCd batterier. NiCd batterier för industriändamål tillverkas och säljs fortfarande. Tillverkare av stora industribatterier har kontroll på insamling och återvinning av batterierna medan hushållsbatterier ofta hamnar i soporna och sprids i miljön.

Som ett miljövänligt alternativ utvecklades NiMH batterierna. Dessa används idag i stor utsträckning i konsumentelektronik som handverktyg, rakapparater osv. En annan stor användning av NiMH batterier är i hybridfordon.

 

Litär det batterisystem där tillverkning och användning ökar snabbast. För tio år sedan var det vanligt med NiMH i mobiltelefoner och bärbara datorer idag är det så gott som 100% litiumjon. Tack vare det höga energiinnehållet används litiumjonbatteriet i nästan all konsumentelektronik, smartphones, surfplattor, fotoutrustning osv. Dagens surfplattor hade knappast varit möjligt utan dessa batterier. Samtidigt väntar och förbereder sig de stora batteriproducenterna på genombrottet inom elektrifiering av fordon med hybridfordon, laddhybrider och batterifordon. Fordonselektrifieringen innebär mycket stora produktionsvolymer. Även denna utveckling bygger på litiumjonbatteriet. Den årliga ökningen av produktionsvolymen ligger på 15 – 20 % och kostnaden sjunker med 5 – 10% per år.

Superknepen med att spara batteritid på din Iphone

Spara batteritid på din Iphone

  1. Facebook-appen

    Tidigare i höstas så hade IOS appen en bugg som försämrade batteritiden väldigt mycket. Detta eftersom den var väldigt aktiv i bakgrunden. Felet har rättats till men appen drar fortfarande betydligt mer ström än att surfa in på Facebook via safari.
    Se till att stänga av den när den inte används.

Strömsparläge

2.Display autolås
Displayens ljus drar mycket på din batteritid.
Inställningar – Allmänt – Autolås och ändra till 30sek

Autolås på Iphone

3. Stäng av bakgrundsuppdateringar
Genom att låta apparna uppdatera sig själva i bakgrunden tar mycket på batteritiden. Även om man drar apparna uppåt för att avsluta dem så uppdaterar sig apparna sig själva i bakgrunden. För att stänga av detta så går man in på.

Inställningar – Allmänt – Bakgrundsuppdateringar.

Apparna kommer att uppdatera sig när de används i alla fall.

Bakgrundsuppdateringar

 

4. Kolla om du kan slå på strömsparsläget manuellt.
Vissa funktioner stängs av men frågan är om du kommer att märka av det.

Spar batteritid

5. Vilka appar drar mest batterikraft?
Gå in under Inställningar – batteri.
Kolla om du kan ta bort någon som du inte använder.

Ett uppladdningsbart batteri kan även heta sekundärt batteri : Du kan lä läsa mer om detta i vår batteriwiki

Allmänt om sekundärbatterier

Bly-syra (PbA) , nickel-metallhydrid (NiMH), nickel-kadmium (NiCd) och Litiumjon (Li-jon) är de vanligaste laddningsbara batterityperna. Användningsområden varierar mycket, från små batterier i konsumentelektronik, mobiltelefoner och så vidare till stora stationära installationer av industribatterier i t.ex. reservkraft i kärnkraftanläggningar. Ubåtar använder batterier för drift i undervattenläge, dessa batterier har upp till 10 MWh energi. I en installation i Fairbanks i Canada talas om världens största batteri som reservkraft till staden om strömförsörjning från Anchorage skulle slås ut. Batteriet har över 60 MWh energi och kan leverera effekten 46 MW i 5 minuter. Batteriet har levererats från svenska fabriken SAFT i Oskarshamn.

För laddningsbara batterier är cyklingsegenskaperna en viktig egenskap, med cykling avses en urladdnings och en laddningscykel. Ofta anges livslängden i antal cykler som ett batteri kan utsättas för.

Samtidigt kräver laddningsbara batterier ofta ett visst underhåll, vissa blybatterier kräver att man fyller på vatten efter en tids användning. I en laddningsbar cell med en vattenbaserad elektrolyt kan sönderdelande av vatten vara en sidoreaktion. Då delas vatten upp i syrgas och vätgas som ventileras ut ur cellen. Detta vatten måste då ersättas. Här utvecklas underhållsfria celler där vattenförbrukning minimeras eller rekombineras inne i cellen.

Blybatterier är fortfarande det dominerande systemet och bilbatteriet är det vanligaste batteriet. Andra vanliga användningar är motorcykelbatterier, lastvagnsbatterier, truckbatterier för gaffeltruckar i lager, stationära batterier som reservkraft i tele- och elanläggningar och UPS-batterier för avbrottsfri kraft.

Det är numera förbjudet att sälja NiCd-batterier som hushållsbatterier till konsumentelektronik, dvs. små NiCd batterier. NiCd batterier för industriändamål tillverkas och säljs fortfarande. Tillverkare av stora industribatterier har kontroll på insamling och återvinning av batterierna medan hushållsbatterier ofta hamnar i soporna och sprids i miljön.

Som ett miljövänligt alternativ utvecklades NiMH batterierna. Dessa används idag i stor utsträckning i konsumentelektronik som handverktyg, rakapparater osv. En annan stor användning av NiMH batterier är i hybridfordon

Litiumjonbatterier är det batterisystem där tillverkning och användning ökar snabbast. För tio år sedan var det vanligt med NiMH i mobiltelefoner och bärbara datorer idag är det så gott som 100% litiumjon. Tack vare det höga energiinnehållet används litiumjonbatteriet i nästan all konsumentelektronik, smartphones, surfplattor, fotoutrustning osv. Dagens surfplattor hade knappast varit möjligt utan dessa batterier. Samtidigt väntar och förbereder sig de stora batteriproducenterna på genombrottet inom elektrifiering av fordon med hybridfordon, laddhybrider och batterifordon. Fordonselektrifieringen innebär mycket stora produktionsvolymer. Även denna utveckling bygger på litiumjonbatteriet. Den årliga ökningen av produktionsvolymen ligger på 15 – 20 % och kostnaden sjunker med 5 – 10% per år.

 

Hur fungerar ett Batteri ?

Hur fungerar ett batteri?
Ett batteri är en anordning som omvandlar kemisk energi direkt till elektrisk energi genom en elektrokemisk reaktion. Den kemiska energin lagras i batteriets aktiva material och den elektriska energin används vid urladdningen t.ex. i en glödlampa, en mobiltelefon eller en laptop. Vid urladdningen flyter en ström av elektroner från batteriet genom en yttre elektrisk krets. Om det är ett laddningsbart batteri kan batteriet återladdas genom att driva elektronerna med en yttre spänningskälla åt andra hållet.

Kunskapsbank om batterier
Hur fungerar ett batteri?

Begreppet batteri används ofta, men den grundläggande elektrokemiska enheten är en ”cell”. Ett batteri består egentligen av flera sammankopplade celler. Det är svårt att konsekvent använda rätt begrepp då många hushållsceller i dagligt tal kallas för batterier.

De aktiva materialen i en cell är den negativa elektroden (anoden), den positiva elektroden (katoden) och elektrolyten.

  • Den negativa elektroden avger elektroner till den yttre kretsen vid urladdning. Elektrokemisk oxidation
  • Den positiva elektroden tar emot elektroner från den yttre kretsen vid en urladdning. Elektrokemisk reduktion
  • Elektrolyten är en jonledare som transporterar laddning mellan den negativa och positiva elektroden inuti cellen.
Kunskapsbank om batterier
Knappcellsbatteri

Den mest fördelaktiga kombinationen av anoder, katoder och elektrolyt är en som har låg vikt, hög cellspänning och hög kapacitet. I praktiska celler finns det inte så många system att välja bland, här är egenskaper som kostnad, enkelhet att tillverka, stabilitet osv. avgörande.

Anoder tillverkas ofta i någon metall, zink är mycket vanlig, på senare tid har litium, den lättaste metallen, blivit mycket attraktiv. Det vanligaste katodmaterialet är en metalloxid t.ex. mangandioxid eller blydioxid. Elektrolyten skall vara en bra jonledare men inte leda elektroner. Vattenbaserade elektrolyter har hög jonledningsförmåga t.ex. utspädd svavelsyra. I vissa celler är elektrolyten fastlagd som gel eller polymer. I cellen är anoden och katoden isolerade från varandra genom en separator.

Cellen kan konstrueras i olika geometriska utföranden: cylindrisk, knappcell, platt eller prismatisk. Cellen försluts för att hindra läckage och uttorkning av elektrolyten, vissa celler har en ventil som kan släppa ut bildade gaser. Cellanslutningen som ansluter till den yttre lasten, polerna, har många olika utförande. På knappceller är det locket och botten som är poler och på ett blybatteri är det en cylindrisk blystav.

Celler och batterier omnämns ofta som primära (ej laddningsbara) eller sekundära (laddningsbara) beroende på om den elektrokemiska processen är möjlig att driva i två riktningar, laddning/urladdning.

Batterier måste laddas ur

Batterier måste laddas ur helt innan man laddar upp dem igen – annars blir batteriet utslitet i förtid

laddningBatterier lider av något som kallas ”minneseffekt”. Om ett batteri inte laddas ur ordentligt, utan kanske bara till
hälften och sedan laddas fullt igen, så bildas mikroskopiska kristaller på elektroderna inuti batteriet. Det minskar den effektiva elektrodytan, vilket leder till lägre laddningskapacitet. En del kristallbildning går inte att undvika, men genom att ladda ur batterierna helt åtminstone då och då minimeras kristallbildningen. Ett nickel­kadmiumbatteri bör laddas ur helt minst en gång i månaden. Ett nickelmetall­hybridbatteri klarar sig i tre månader. Moderna litium- och litium­jon­batterier påverkas dock inte alls, eller så lite att det knappast påverkar livslängden. Att litiumbatterier ändå slits ut beror på kemisk utslitning.

Julen är en härlig tid. Tänk bara på att…..

Köpa julblomma

Köp mistel och sätt upp. Provpussas under den en stund.

Gör julgodis och se till att inte någon annan äter upp det.

Gör lite mer julgodis och göm det på ett bättre ställe än det förra eftersom du förmodligen redan ätit upp det.

Ta in granen och se till att den blir klädd.

Se till att kameran är laddad med nya batterier. Den har en förmåga att ta slut precis när kvällen börjat och du skulle lyckas få just den där bilden.

Du vet väl var du la laddaren !!

Tänk på alla leksaker.  Köp gärna hem ett par extra batterier så du inte står där utan på julafton.

I vissa leksaker har tillverkaren döpt om batterierna för att det inte skall vara självklart vilka som skall sitta i.

De vanligaste radar jag upp här nedan.

Dessa är följande:
A = D (R20, LR20)B = C (R14, LR14)
C = AA (R6, LR6) D = 9V (6F22, 6LR61)
E = AAA (R03, LR03)

Skall tillverkaren bestämma hur lång tid man kan använda sina produkter?

Många tillverkare börjar bygga in batterierna i sina produkter.  En av tillverkarna som gör detta är Apple.

Är man en lycklig ägare till en iPad av den första versionen så stödjer den tyvärr inte det senaste operativsystemet iOS6 vid en uppgradering.
Detta innebär att många appar snart blir obrukbara samt att säkerhetsuppgraderingarna inte heller fungerar. Utvecklarna satsar självklart på att lägga all sin kraft på att förbättra de senaste apparna som passar till de nyaste operativsystemen.

Man kan välja att använda sin platta till enbart surf men då kommer ett annat problem.
Batterierna i produkterna varar något år vid normal användning och för att kunna byta ut det så krävs att man är teknisk kunnig eller lämnar in det för byte. Denna kostnad är oftast så stor att man blir frestad till att skaffa en ny istället.

Vi säljer batteri till iPad och iPad2.

iPad

http://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/mobilbatteri/apple/batteri-till-ipad.html

iPad 2

http://www.batteriexperten.com/sv/artiklar/mobilbatteri/apple/batteri-till-ipad-2.html

Framtidens batteri vävs in i kläder.

Batteriet består av tunna trådar av koppartråd belagda med nickel och tenn- två aktiva elektrodmaterial vilket öppnar stora möjligheter att bland annat väva in dem i ex kläder, bälten och armband.

Det är ett sydkoreanskt företag LG Chem som kommit på en annorlunda lösning. I om med detta så blir kanske inte framtiden helt sladdlös trots allt. Deras batteri skulle kunna integreras i hörlurar för att kunna driva ex din mobiltelefon.

Det som skiljer detta mot vanliga batterier är de är betydligt mer flexibla och böjligare än tidigare. De är ingen nyhet med flexibla batterier men däremot brukar de utformas som en platta.

Enligt företaget skall ett batteri som är utformad som en kabel på en längd av 25 cm kunna driva en iPod shuffle i 10 timmar.

Kan jag ersätta ett batteri med mindre kapacitet (mah) med ett med högre ?

 

Så länge som batterier som man skall ersätta är av samma spänning (volt) så går detta bra.

Vad som händer om man ersätter sitt gamla batteri med ett nytt med högre mah är att drifttiden ökar.

Det man bör tänka på är att om batteriet har högre kapacitet (mah) är att batteriet även till storleken blir större fysiskt. Så det man skall vara noga med innan man köper ett batteri med högre kapacitet är att det finns plats för det i den applikation som den skall sitta i.

Vad man kan känna till om spänningen är att oftast märker man ut batteriet med ett medelvärde.

Detta innebär att trots batteriet fulladdat går upp till 4,2V så märker man batteriet med ex 3,6 eller 3,7V beroende på var i världen det säljs.

Batteriexperten

Började batteriets historia av en undersökning av grodor?

 

Det finns många som vi kan tacka för dagens batteri. Här kommer en del av dem.

Det äldsta batteriet är Bagdad-batteriet som tillverkades någon gång mellan 250f.v.t och 640 e.v.t

 Luigi Galvani
År 1780. En biolog vars namn var Luigi Galvani som gick på universitet ” University of Bologna”. Det var under en undersökning utav grodor som Luigi av misstag kom åt en mässingskrok med sin skalpell och grodan ryckte till i benet. Det var denna ”krets” av metaller som började utvecklingen på dagens batteri.

Allesandro Voltas
En av den mest entusiastiska beundraren av Galvani var universitetsprofessorn Allessandro Volta. Han försökte att upprepa Luigis experimentet ett antal gånger och använde många olika material för att få fram en stöt.

 År 1800 så utvecklade Voltas stapel och bestod i en ”stapel” av zink- och silverplattor med saltindränkta läskpapper emellan. En tråd som förbinder nedre zink-skivan och en silverplatta längt upp kunde producera gnistor. Ju fler plattor som ingick i stapeln desto kraftigare ”stöt” fick man. I och med detta så kallades denna enhet för volt.

 John Daniell
År 1835 så började experimentet ett försök att förbättra voltas stapel.
Nackdelen med Voltas sammansättning var att den inte kunde ge någon energi under längre tid.
John är mest känd för konstruktionen av galvaniska elementet.Gaston Plantè
År 1859. Plane började experimentet som slutade med ett batteri för lagring av elektrisk energi. Hans första modell bestod i två skivor av bly, separerade med gummilister, rullade in i en spiral och inbäddat i en lösning som innehöll ca 10 % svavelsyra. Efter lite förbättringar så blev detta det första kommersiella laddningsbara batteri.

Georges Leclanché
År 1866.  Detta år beviljades Georges Leclanché det franska patent nr 71.865 som beskrevs som ett anmärkningsvärt framsteg för den primär elektrokemisk cellen. Han uppfann då den s.k. torra cellen och användes mycket i telegrafsystemen från 1868 och framåt.

Grunden till den torra cellen används fortfarande i många produkter men är förbättrad under åren.

Carl Gassner
År 1881. Leclanche cell var ganska tung och benägen att gå sönder. Att kapsla in den patenterades först av J.A Thiebaut 1881 men det var Carl Gassner som ofta kallas för fadern till den första kommersiella ”torr” cellen.

Walmar Jungner
År 1899 så uppfann svensken Jungner Nickelkadmiumbatteriet.

Samuel Ruben
År 1930 En uppfinningsrik vetenskapsman som revolutionerat batteritekniken som tillsammans med Philip Rogers Mallory utvecklade kvicksilver cellen mitt under andra världskriget. Cellen var tålig nog för hårt klimat.

Går det att få bättre driftid på sitt gamla batteri ?

 

Vi har vant oss att vara mobila.
Produkterna blir bara mindre och mindre samtidigt som de skall kunna användas till allt. 
Dessa produkter gör att vi ständigt kan vara uppkopplade på nätet, prata i telefon och det finns alltid ett sätt att få tag på oss.
Med dessa produkter så kan vi även överallt titta på tv, lyssna på musik och läsa mail.

En stor fördel med dessa produkter är att man kan känna att tiden går fortare när man exempelvis reser mm. Man har hela tiden något att underhålla sig med.

Det finns som alltid två sidor av myntet och nackdelen med dessa produkter är batteritiden.

En lösningen till detta problem är ett extern batteri som gör att man kan förlänga batteritiden på dessa produkter.

Det ultimata batteriet som ersätter i stort sett alla dina laddare och batterier. Du behöver inte ta med dig 5 olika laddare på semestern och behöver inte jaga vägguttag.

Det ultimata batteriet
Det ultimata batteriet

Ex-Power är en mycket effektiv extern strömkälla som kan användas för bärbara datorer, digitalkameror, digitala fotoramar, handdatorer och mobiltelefoner osv. Eftersom den är försedd med tre olika uttag kan Ex-Power utföra flera laddningar samtidigt. Perfekt på resan! Detta batteri är en säker produkt på grund av dess inbyggda skyddskretsar.