Superknepen med att spara batteritid på din Iphone

Spara batteritid på din Iphone

  1. Facebook-appen

    Tidigare i höstas så hade IOS appen en bugg som försämrade batteritiden väldigt mycket. Detta eftersom den var väldigt aktiv i bakgrunden. Felet har rättats till men appen drar fortfarande betydligt mer ström än att surfa in på Facebook via safari.
    Se till att stänga av den när den inte används.

Strömsparläge

2.Display autolås
Displayens ljus drar mycket på din batteritid.
Inställningar – Allmänt – Autolås och ändra till 30sek

Autolås på Iphone

3. Stäng av bakgrundsuppdateringar
Genom att låta apparna uppdatera sig själva i bakgrunden tar mycket på batteritiden. Även om man drar apparna uppåt för att avsluta dem så uppdaterar sig apparna sig själva i bakgrunden. För att stänga av detta så går man in på.

Inställningar – Allmänt – Bakgrundsuppdateringar.

Apparna kommer att uppdatera sig när de används i alla fall.

Bakgrundsuppdateringar

 

4. Kolla om du kan slå på strömsparsläget manuellt.
Vissa funktioner stängs av men frågan är om du kommer att märka av det.

Spar batteritid

5. Vilka appar drar mest batterikraft?
Gå in under Inställningar – batteri.
Kolla om du kan ta bort någon som du inte använder.

Ett uppladdningsbart batteri kan även heta sekundärt batteri : Du kan lä läsa mer om detta i vår batteriwiki

Allmänt om sekundärbatterier

Bly-syra (PbA) , nickel-metallhydrid (NiMH), nickel-kadmium (NiCd) och Litiumjon (Li-jon) är de vanligaste laddningsbara batterityperna. Användningsområden varierar mycket, från små batterier i konsumentelektronik, mobiltelefoner och så vidare till stora stationära installationer av industribatterier i t.ex. reservkraft i kärnkraftanläggningar. Ubåtar använder batterier för drift i undervattenläge, dessa batterier har upp till 10 MWh energi. I en installation i Fairbanks i Canada talas om världens största batteri som reservkraft till staden om strömförsörjning från Anchorage skulle slås ut. Batteriet har över 60 MWh energi och kan leverera effekten 46 MW i 5 minuter. Batteriet har levererats från svenska fabriken SAFT i Oskarshamn.

För laddningsbara batterier är cyklingsegenskaperna en viktig egenskap, med cykling avses en urladdnings och en laddningscykel. Ofta anges livslängden i antal cykler som ett batteri kan utsättas för.

Samtidigt kräver laddningsbara batterier ofta ett visst underhåll, vissa blybatterier kräver att man fyller på vatten efter en tids användning. I en laddningsbar cell med en vattenbaserad elektrolyt kan sönderdelande av vatten vara en sidoreaktion. Då delas vatten upp i syrgas och vätgas som ventileras ut ur cellen. Detta vatten måste då ersättas. Här utvecklas underhållsfria celler där vattenförbrukning minimeras eller rekombineras inne i cellen.

Blybatterier är fortfarande det dominerande systemet och bilbatteriet är det vanligaste batteriet. Andra vanliga användningar är motorcykelbatterier, lastvagnsbatterier, truckbatterier för gaffeltruckar i lager, stationära batterier som reservkraft i tele- och elanläggningar och UPS-batterier för avbrottsfri kraft.

Det är numera förbjudet att sälja NiCd-batterier som hushållsbatterier till konsumentelektronik, dvs. små NiCd batterier. NiCd batterier för industriändamål tillverkas och säljs fortfarande. Tillverkare av stora industribatterier har kontroll på insamling och återvinning av batterierna medan hushållsbatterier ofta hamnar i soporna och sprids i miljön.

Som ett miljövänligt alternativ utvecklades NiMH batterierna. Dessa används idag i stor utsträckning i konsumentelektronik som handverktyg, rakapparater osv. En annan stor användning av NiMH batterier är i hybridfordon

Litiumjonbatterier är det batterisystem där tillverkning och användning ökar snabbast. För tio år sedan var det vanligt med NiMH i mobiltelefoner och bärbara datorer idag är det så gott som 100% litiumjon. Tack vare det höga energiinnehållet används litiumjonbatteriet i nästan all konsumentelektronik, smartphones, surfplattor, fotoutrustning osv. Dagens surfplattor hade knappast varit möjligt utan dessa batterier. Samtidigt väntar och förbereder sig de stora batteriproducenterna på genombrottet inom elektrifiering av fordon med hybridfordon, laddhybrider och batterifordon. Fordonselektrifieringen innebär mycket stora produktionsvolymer. Även denna utveckling bygger på litiumjonbatteriet. Den årliga ökningen av produktionsvolymen ligger på 15 – 20 % och kostnaden sjunker med 5 – 10% per år.