Batteriexperten tänker på brandsäkerheten.


Just nu skänker vi bort 9v batterier  till din brandvarnare oavsett vad du handlar.

Batteriexperten tänker på säkerheten
Batteriexperten tänker på säkerheten

När mörkret faller tänder vi ljus. Detta är också den vanligaste orsaken till bränder i bostadshus. Under december månad öka antalet bostadsbränder med upp till det fyrdubbla.Det finns två olika sorters brandvarnare.
Optiska och Joniserade. Båda reagerar på rök.  Det går inte att på brandvarnare se om det är en optisk eller jonisk.

Det enklaste sättet att beskriva skillnaden är att den joniska brandvarnaren känner/luktar till sig rök och den optiska ser röken eftersom den innehåller en fotocell som larmar när röken bryter ljusstrålen.

Fördelar med en optisk brandvarnare:
Kortare reaktionstid vid glödbrand och pyrande brand.
Inte känslig för fuktiga miljöer. Passar bra i förråd, källare och utanför badrum.

Fördelar med jonisk brandvarnare:
Falsklarmar inte så lätt vid damm eller om insekter kommer i närheten.
Reagerar väldigt snabbt vid brand med öppna lågor som ger en osynlig och varm rök

Placera brandvarnaren rätt
Svenska brandskyddsföreningen rekommenderar att du har en brandvarnare på varje våningsplats i din bostad och brandvarnarens övervakningsområde får inte vara större än 60 kvadratmeter. Om man har fler
våningar så bör man placera en brandvarnare vid trappan på den övre våningen eftersom rök från undervåningen når dit först.

Avståndet mellan två brandvarnare skall inte vara större än 12 meter och brandvarnaren bör placeras i anslutning till sovrummet.

Man rekommenderar att man byter ut sin brandvarnare var 8-10 år.

Rengör brandvarnaren en gång om året ifrån utsidan med hjälp av en dammsugare.

Byt ut batteriet en gång om året.

Om det brinner – ring alltid 112

Lämna ett svar