Är du en miljövän ?

jun 7, 2011 5. Batterifakta

Vi på Batteriexperten Europe AB känner vårt miljöansvar och ser till att produkterna som vi säljer återvinns på ett korrekt sätt.

Nedan följer lite information vårt ansvar :

Vi är med i Elkretsen som ser till att detta utförs på ett korrekt sätt.

Under 2009 samlades det in 148 000 ton el-produkter enbart i Sverige. Denna mängd skulle kunna fylla Globen två gånger.

Återvinningsstationer finns bland annat hos de kommunala ombuden eller hos företag och butiker.

Insamlade batterier och elektronik transporteras till någon av de specialiserade återvinningsstationer som Elkretsen har avtal med. Efter demontering och sortering kan de olika delarna förädlas till nya råvaror eller energi och miljöfarliga komponenter slutomhändertas.

Elkretsen har tagit fram två tecknade som beskriver på ett underhållande sätt hur man dels som konsument kan göra för att lägga sina produkter i rätt låda och även har deras egna arbete går till.

Länk til filmerna

Lämna ett svar