Kategori: Kablar

Vad är UTP och FTP när det gäller kablar ?

Ordet TP-kabel är en förkortningen och kommer ifrån ”Twisted Pair-Cable”. Det är en signalkabel som består av ledningar som är i par och är tvinnade. De är tvinnade för att minska störningar.

Två vanliga beteckningar på nätverkskablar är UTP och FTP. Dessa förkortningar anger om nätverkskabeln är skärmad eller inte. I ett normalt nätverk använder man vanlig oskärmad kabel om det inte finns risk för störningar från exempelvis elkablar.

FTP (Foiled Twisted Pair) har runt ledarna en skärm gjort av folie. Detta för att undvika störningar utifrån. Störningar kan komma ifrån bland annat starkströmsledningar mm. Man bör dock tänka på att om man använder en skärmad kabel så skall allt vara skärmat och jordat. Om man använder skärmad nätverkskabel men har ojordade kontakter så gör det tyvärr ingen nytta.

UTP (Unshieled Twisted Pair) Denna kabel saknar skärmningen men är enklare att jobba med.

Det finns förutom dessa några andra förkortningar på olika skärmningar enligt nedan:

U/UTP: Oskärmad kabel
F/UTP: Då är kabeln skärmad men inte varje ledare i kabeln. Skyddar mot högfrekvent störning.
S/UTP: Skärmad kabel med flätad skärm runt alla fyra paren, skyddar mot lågfrekvent störning.
U/FTP: Skärmad med folie runt varje par.
F/FTP : Dubbelskärmad kabel med folie skärm runt alla par och en folie runt varje par som skyddar mot både låg och högfrekvent störning.
S/FTP: samma som ovan men flätad skärm istället för folie. Kallas även PIMF kabel( Pairs in Metal Foil).
UTP/STAR: Är en oskärmad kabel men med ett kryss i plast för att separera paren från varandra.
SIAMES: Två separata kablar som är ”hopgjutna” med varandra.

CAT6-CAT6-grey

 

Vi på Batteriexperten har många kablar för din dator. Vi har bland annat displayport, DVI, Firewire, IDE, SATA/eSATA, parallellkabel, USB och VGA.

 

Rak eller korsad nätverkskabel !!

 
Korsad eller rak kabel?

Beroende på vad man skall använda sin nätverkskabel till så krävs det antingen korsad eller rak-kabel.
Skillnaden på dessa kablar ser till en början inte stor ut. De finns i samma färger och se väldigt lika ut.
De består av 8 ledare som är tvinnade ihop med varandra i par och bildar 4 par.

Om man tittar noga i kontakten så kan man urskilja alla 8 kablar och även vilka färger de har. Om man lägger kontakterna bredvid varandra så märker man om det är en rak eller korsad kabel och har kontakterna vända åt samma håll. Är färgkombinationen lika mellan dessa kablar d.v.s. den som är vänster i den ena kontakten även är på vänster sida på den andra kontakten så är den en rak kabel.
I annat fall så är den korsad.

Om man kopplar ihop två likadana enheter så skall man använda en korsad kabel men idag de flesta nätverksenheterna utrustade med en sk auto-negotiation (MDI/MDIX). Detta innebär att det inte spelar så stor roll om man använder en rak eller korsad kabel. Detta löser enheten som man kopplar in den till.

Hantering.

En nätverkskabel är känslig och om man hanterar den fel så kan de bli skadad.

Nedan följer vissa tips som är bra att känna till:

Böj inte kabeln mer än att det går att lägga en snusdosa i böjen. Kläm inte åt den för hårt när man använder klamrar etc. En normal nätverkskabel kan vara upp till 100m lång. Behöver du mer så är det en switch att rekommendera. Man brukar reservera 10 meter för koppling i serverrum mm.

ZTP61X korsad TPkabel

Vad är skillnaden mellan Cat5, Cat6 och Cat7 ?

 

Man använder nätverkskabel för att ansluta bland annat datorer, switchar och bredbandsmodem i ett nätverk.
Vanligast är att den har en RJ-45 kontakt. Denna kontakt påminner om en telefonkontakt men är bredare.
Den kabeltypen man använder är en så kallad TP-kabel (twisted pair) De är tvinnade för att kunna stå emot störningar.

Nätverkskablar delas in i olika kategorier beroende på vilken hastighet som kabeln klarar av att hantera.

Cat5e
Denna kabel stödjer en hastighet på upp till 1Gb/s. För en normalanvändare räcker detta. Bandbredden ligger på 100MHz*. Skillnaden på denna och den som enbart heter Cat5 är att detta är en vidarutveckling. Den gamla klarade enbart 100Mb/s.  E:et i Cat5e står för enchanced (förbättrad).

Cat6
Denna stödjer en bandbredd på 250MHz samt har ett stöd för 1Gbps.. Om man skall installera nätverk i sitt hem så bör man använda denna kabel.

Cat7
Denna är avsedd för en bandbredd på 500MHz och klarar hastigheter på upp till 10GB/s.

Vad är MHz ?

MHz är en förkortning för megahertz.
M står för mega ( en miljon)
HZ betyder hertz och kan förklaras med ”händelser per sekund”

CAT6-CAT6-grey

Vi på Batteriexperten har många kablar för din dator. Vi har bland annat displayport, DVI, Firewire, IDE, SATA/eSATA, parallellkabel, USB och VGA.