Vad är UTP och FTP när det gäller kablar ?

maj 13, 2013 Kablar

Ordet TP-kabel är en förkortningen och kommer ifrån ”Twisted Pair-Cable”. Det är en signalkabel som består av ledningar som är i par och är tvinnade. De är tvinnade för att minska störningar.

Två vanliga beteckningar på nätverkskablar är UTP och FTP. Dessa förkortningar anger om nätverkskabeln är skärmad eller inte. I ett normalt nätverk använder man vanlig oskärmad kabel om det inte finns risk för störningar från exempelvis elkablar.

FTP (Foiled Twisted Pair) har runt ledarna en skärm gjort av folie. Detta för att undvika störningar utifrån. Störningar kan komma ifrån bland annat starkströmsledningar mm. Man bör dock tänka på att om man använder en skärmad kabel så skall allt vara skärmat och jordat. Om man använder skärmad nätverkskabel men har ojordade kontakter så gör det tyvärr ingen nytta.

UTP (Unshieled Twisted Pair) Denna kabel saknar skärmningen men är enklare att jobba med.

Det finns förutom dessa några andra förkortningar på olika skärmningar enligt nedan:

U/UTP: Oskärmad kabel
F/UTP: Då är kabeln skärmad men inte varje ledare i kabeln. Skyddar mot högfrekvent störning.
S/UTP: Skärmad kabel med flätad skärm runt alla fyra paren, skyddar mot lågfrekvent störning.
U/FTP: Skärmad med folie runt varje par.
F/FTP : Dubbelskärmad kabel med folie skärm runt alla par och en folie runt varje par som skyddar mot både låg och högfrekvent störning.
S/FTP: samma som ovan men flätad skärm istället för folie. Kallas även PIMF kabel( Pairs in Metal Foil).
UTP/STAR: Är en oskärmad kabel men med ett kryss i plast för att separera paren från varandra.
SIAMES: Två separata kablar som är ”hopgjutna” med varandra.

CAT6-CAT6-grey

 

Vi på Batteriexperten har många kablar för din dator. Vi har bland annat displayport, DVI, Firewire, IDE, SATA/eSATA, parallellkabel, USB och VGA.